Row Row

Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.

Alternate versions:

Row row row your boat
Gently down the stream
Throw your teachers overboard
And listen to them scream!

Row row row your boat
Gently down the lake
Don’t stand up and rock the boat
That’s a big mistake!

Row row row your boat
Underneath the stream
Ha ha! Fooled y’all!
I’m a submarine!

Propel, Propel, Propel your craft
Placidly down the liquid solution
Ecstatically, ecstatically, ecstatically, ecstatically,
Existence is but an illusion.

H2O en vaartuigen zijn leuke dingen. Ja ja.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *